KANSER TEDAVİSİNDE HASTALAR EN İYİ TEDAVİYİ BULMAK ZORUNDADIRLAR...

İlaçla Tedavide Bir Reform Yaratan Araştırmacı
Herbalist Atabay Güveloğlu

Beyin tümörleri, bu bölümdeki bilimsel açıklamalardan da anlayacağınız gibi, operasyonlar ve diğer tedavilere karşın çoğunlukla ölümle biten bir kanser grubudur.

Ancak, Herbalist Atabay Güveloğlu'unun formik asit, betulinik asit ve gereneum başta olmak üzere bitkilerden elde edilmiş bitki özleri kokteylleri ve diğer bitkisel maddelerin düzenli bir şekilde uygulanması ile bu öldürücü sorundan, aşamasına göre %50-70 başarı oranı ile kurtulmak mümkün olabilmektedir.

Daha geniş bilgiyi Güveloğlu'ndan alabilirsiniz.

Bu sorunda, klasik tedavilerle olumlu bir sonuç alınamamaktadır. Bu nedenle çaresiz kalmayınız, en ileri alternatif ilaçlarını uygulayınız...

Herbalist Atabay GÜVELOĞLU'nun buluşu olan BİTKİSEL İLAÇ TEDAVİSİ ile 1989'dan bu yana yüzlerce çaresiz insan bu öldürücü sorundan tamamen kurtuldu...

(Bu sitenin "İyileşen Hastalardan Örnekler" bölümünde görebilirsiniz.)
REİSHİ MANTARI ÖLDÜRÜYOR!!

 

BEYİNDE KANSER TÜMÖRLERİ

BEYİNDE KANSER TÜMÖRLERİ

Beyin tümörleri kafatası içerisinde büyüyerek beyin üzerine baskı yaparlar. Bulundukları bölgeye ve baskı altında tuttukları beyin alanına göre belirtiler verirler. Ancak kafa içinde yer kaplayan bütün vakalarda olduğu gibi öncelikle kafa içi basıncın artmasına bağlı belirtileri gösterirler...... Yandaki resimde düzensiz alanlar okla işaretlenmiştir. Bu bölgede beyin tümörlerini görüyorsunuz.Tümör düzensiz bir şekilde büyümeye devam eder ve genişleme,büyüme imkanı olmayan kafatası içerisinde beyin üzerine baskı yapmaya başlar. Yine resimde görüldüğü gibi beyin baskı altında normal görüntüsünü kaybeder ve işlevlerini yerine getiremez......

Daha iyi anlaşılması için soldaki normal beyin tomografisine bakabilirsiniz. Beynin her iki yarım küresi simetrik olarak yerleşmişlerdir.Her iki tarafta düzenli sınırlarla ayrılmışlardır. Bu normal yapıya giren herhangi bir yer kaplayan oluşum simetrik yapıyı bozacak ve beyin üzerine baskı yapacaktır

Belirtileri:

1- Başağrısı

2- Kusma (Fışkırır tarzda)

3- Sara tarzında bayılma nöbetleri

4- İlerlemiş dönemlerde (Beyinde yerleştiği yere göre) vucudun bazı bölgelerinde felç belirtileri

5- Kişilik bozuklukları, bazı yeteneklerde (hesap yapma yazı yazma gibi) bozulma

Betin tümörlerini ana hatları ile ikiye ayırmak mümkündür.

Yukarıdaki belirtiler görüldüğünde kafa içi basıncın artmasından şüphelenilir.Kesin teşhis için kafa içini ve beyini görüntülemek amacıyla beyin tomografisi veya MRG çekilir.

1- İyi huylu tümörler: Yavaş üreme hızına sahiptirler. Ayrıca beyin dokusundan kolaylıkla ayrılabilirler ve tümü veya tümüne yakın kısmı çıkarılabilir. Bu nedenle ameliyat sonrası sonuçları çok iyidir. Ancak, tümör iyi huylu olsa dahi, beyinde hayati önem taşıyan, hassas bölgelere yerleşmiş se sonuçlar maalesef yüz güldürücü olmaz.

2- Kötü huylu tümörler: Çok hızlı ürerler. Çamur kıvamındadırlar. Bu nedenle ameliyatla tamamen alınamazlar. Ameliyat sonrası belli bir zaman süresi içinde tekrar büyüyerek beyine baskı yapmaya devam ederler. Kötü huylu tümörleri de üreme hızlarına göre sınıflara ayırmak mümkündür. Ameliyattan sonra 5-6 yıl yaşama şansı veren tümörler olduğu gibi 5-6 ayda yenilenerek hastanın ölümüne neden olan tümörlerde vardır.

Beyin tümörlerinin tedavisi cerrahidir. İster iyi huylu, ister kötü huylu olsun, tüm tümörler cerrahi olarak tedavi edilirler. Ancak bazı durumlarda cerrahi uygulamak mümkün olmayabilir. Şayet tümör beynin çok hassas olan bazı hayati bölgelerine yerleşmişse bu bölgelere dokunmak hayati tehlike yarattığından tümör yerinde bırakılabilir. Bu durumda sadece ışın tedavisi ve ilaç tedavisi (kemoterapi) uygulaması yapılabilir.

Vücudun diğer bölümlerinde oluşan tümörler beyine yayılabilir. Buna metastaz denilmektedir. Özellikle akciğer kanserleri beyine yayılabilirler ve kötü huylu tümörlerdendir. Cerrahi müdahale yapılsa bile sonuçlar yüz güldürücü değildir. Hatta bazı vakalarda bir kaç tane odak halinde yayılma varsa cerrahi bile uygulanmayabilir. Hasta kemoterapi ve ışın tedavisine alınır.

BEYİN TÜMÖRLERİ

Beyin tümörleri yerleşim yerlerine ve tümör çeşitlerine belirtiler verirler. Kafa içi basıncının artmasına bağlı olarak ortaya çıkan belirtiler ortaktır. Bu belirtiler,baş ağrısı, bulantı ve kusmadır.

HİPOFİZ ADENOMLARI

Hipofiz adenomları hormon salgılayanlar ve hormon salgılamayanlar olarak iki ana gruba ayrılır. Hormon salgılayanlar genelde salgıladıkları hormona bağlı olarak belirti verirler. Hormon salgılamayan adenomlar ise uzun zaman belirti vermezler ancak optik sinire (Görme ile ilgili sinir) bası yaparak görme bozukluklarına neden olurlar. Hormon bozuklukları, adet düzensizlikleri veya olmaması, memeden süt gelmesi, aşırı şişmanlama, hızlı boy uzaması, ellerde, ayaklarda ve çenede büyüme hormon bozukluklarının belirtileridir ve doktora baş vurulması gereklidir. Tümör boyutları çok artarsa kafa içi basıncı arttırır ve baş ağrısı , bulantı ve kusma şeklindeki genel belirtilere neden olur.

Ameliyat Öncesi Hipofiz Tümörü Ameliyat Sonrası Tümör Çıkarıldıktan Sonra
 

Hipofiz Apopleksisi (Hipofiz bezinde kanama) Tedavi öncesi MRI
Tedavi sonrası MRI


 
PONTOSEREBELLER KÖŞE TÜMÖRLERİ,

Bu tümörler beyin dokusunun bir bölgesine yerleşmiş tümörlerdir. İşitme siniri tümörü ( Akustik nörinom) sık olarak görülen tümördür.

Ayrıca menegiom ( Beyin Zarı Tümörü ) ve epidermoid tümörlere de rastlanır. Beyin tümörlerinin genel belirtilerine ilaveten bu bölge tümörlerinde işitme ve denge bozuklukları da görülmektedir. Bu tümörler küçük boyutta yakalandığında işitme korunabilir. Tümör çok büyük ise işitme korunamadığı gibi Fasial (Yüz) Siniri de etkilenebilir
 
MENENGİAL (BEYİN ZARI) TÜMÖRLER: MENENGİOMLAR

Menengiomlar genelde büyüyerek kafa içi basıncının artmasına neden olurlar ve baş ağrısı bulantı ve kusmaya neden olurlar. Epilepsi (Sara ) nöbeti de görülebilir. Ayrıca bu tümörler yerleştikleri yerlere göre de belirti verirler. Optik sinir (Görme siniri) yakınında yer alanlar görme bozukluğuna neden olur iken hareketle ilgili beyin bölgesine yakın olanlar felçlere neden olabilirler. Bu nedenle beyin fonksiyonlarındaki bozukluklarda gerekli tetkiklerin yapılması lazımdır.
Menengiom (ameliyat öncesi MRI) Menengiom (ameliyat sonrası MRI)


GLİAL (BEYİN DESTEK DOKUSU) TÜMÖRLER

Bu tümörler genelde kötü huylu olup beyin dokusu içinde büyürler.Belirtileri genel belirtilerdir. Yine yerleştikleri bölgelere bağlı olarak belirtiler verirler. Epilepsi ( Sara nöbeti) bazı hastalarda ilk belirti olarak ortaya çıkabilir.


METASTATİK TÜMÖRLER

Metestatik tümörler vücudun diğer bölgelerindeki tümörlerin beyin dokusuna sıçraması nedeniyle oluşan tümörlerdir. Bu tümörler kafa içi basıncını arttırarak ve/ veya yerleşim yerine göre sinir sistemi hasarı oluşturarak belirti verirler. Genelde bu tip sıçramalar tümörlerin ilk belirtisi olabilir. Bu tümörler radyolojik olarak da görüntülenebilen geniş ödem oluştururlar.

GÜVELOĞLU BEYİN TÜMÖRLERİNİ %70 BAŞARI ORANI İLE TAMAMEN ORTADAN KALDIRACAK ŞEKİLDE BİTKİ ÖZLERİ KOKTEYLLERİ İLE TEDAVİ ETMEKTEDİR İŞTE AŞAĞIDA YÜZLERCE ÖRNEKTEN BİR TANESİ:

BEYİN TÜMÖRÜ VARDI, 4 AYDA TAMAMEN KURTULDU

Adı:Yeliz Hatip 27 yaşında bayan.
Tıp fakültesi Hastanesinde memur olarak çalışıyor.
Hastalık ve iyileşme öyküsü:

Yeliz hanım 2005 yılında baş ağrılar,bayılma ve epilepsi benzeri beyinsel bozukluklar meydana gelince zaten çalıştığı hastane bölümü de beyin bölümü olunca hemen hocalarına başvurmuş.
Yapılan tıbbi tetkiklerde beyinde tümör olduğu ve beyin sapına doğru da uzandığı tespit edilmiş. Yeliz hanım da yakınları ve doktorları da şok olmuşlar, çok üzülmüşler. Zira hepsi biliyorlar ki, bu durumun dünyada kalıcı bir tedavisi yoktur. Ömür uzatmaya yönelik operasyon RT vs. palyetif tedavilerle insan bir yıl kadar yaşatılabilmektedir. Nitekim Yeliz hanımı hemen ameliyata almışlar ve tümörü temizledikleri kadar temizlemişler. Akabinde tedaviler yapmışlar ancak 6 ay sonra tümörün aynı yerde ve beyin sapında tekrar ve daha büyük olarak oluştuğunu görmüşler. Profesörler toplanmış ve tekrar ameliyat yapamayacaklarını RT uygulayabileceklerini belirtmişler. Yeliz hanım hemen her gün bu vakalardan kurtulamayıp ölenleri gördüğü için çaresizlik içinde kalmış. Masa arkadaşı Osman bey internetten Herbalist Atabay Güveloğlu'nu bularak Güveloğlu'na raporları fakslamışlar. Telefon açarak durumu anlatmışlar. Olumlu yanıt alınca da Osman bey ile randevu alarak şahsen Mersin'e Güveloğlu'na gelmişler.

Güveloğlu'nun laboratuarında ilk iki aylık bitki özlerini alarak dönmüşler. Yeliz hanım itina ile kullanmaya başlamış. Bir ay sonra ağrıları vs. sorunları ortadan kalkmış. İki ay sonra beyin MR ı çektirdiğinde tüm ekip ve Yeliz hanım şaşkınlık içinde kalmışlar. Beyinde en küçük tümör belirtisi kalmamış, tamamen temizlenmiş olarak görmüşler ve ve doktorlar yeniden durumu rapor etmişler...

Yeliz hanım 17 Mayıs 2006 da minnettarlığını belirtmek ve son iki aylık bitkisel ilaçlarını almak için bebeğini de alarak tekrar Güveloğlu'na geldi ve sarılarak öpüp hayatını kurtardığı için teşekkürler etti... (Aşağıdaki fotoğraftalar- ( 2006)

BİR BAŞKA TEŞEKKÜR MAİLİ

----- Original Message -----

To: info@herbalistatabay.com
Sent:
Tuesday, December 23, 2008 12:32 PM
Subject:
minnettarlık

Merhaba sevgili hocam. Ben de sızın hastalarınızdandım...O haberi ilk aldığımda her şeye küsmüş hayatla bağlarımı koparmıştım...Çözum olmayacağını düşünüp ölüme biraz daha yaklaşmıştım ama her şey sizi TV de görmemle değişti, umuda kapılmıştım...ve o umut beni size getirdi  .... Şimdi sizin sayenizde hayata yeniden merhaba dedim.Bir gün tekrar yanınıza gelmek istiyorum ama bu sefer hastalığım için değil size teşekkür ve minnettarlığımı sunmak için....

----- Original Message -----
Sent: Wednesday, November 11, 2009 4:39 PM
Subject: BEYİN TÜMÖRÜ TEDAVİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR.
 

            Sayın Atabay hocam.Zaman, size güvenebileceğimi gösterdi. Kardeşim Arzu Güray beyin tümöründen 2 kez ameliyat olmuş fakat tıbben ne gerekiyorsa yapmamıza rağmen bir türlü iyileşemişti, nüksediyordu. Siz Atabay Güveloğlu tarafından hazırlanan üç aylık kürü harfiyen uyguladık ve tam 3 ay sonra çekilen mr sonucunda Allah'ıma şükürler olsun ki tümörden ve ödemden eser kalmadığını gördük.Siz sayın Atabay bey ile yaptığımız görüşmede sonsuz teşekkürlerimizi sunduk. Siz, diğer başvurduğumuz ve sonuç alamadığımız diğer herbalist ve aktarlar gibi, gözünü para hırsı bürümemiş, insanların umutlarıyla oynamayan, umut tacirliği yapmayan değerli bir insansanız. Size bir kez daha tüm internet kullanıcılarının önünde teşekkür ediyorum.MR SONUCU RAPORUNU İSTEYEN DOKTORLARA GÖNDEREBİLİRİM. BU ARADA HERKESE TEVSİYEM ŞUDUR Kİ, SİZ ATABAY GÜVELOĞLU İLE GÖRÜŞMEDEN PARA TUZAKLARINA DÜŞMESİNLER.BEN SİZ GÜVELOĞLU' NU TANIMADAN ÖNCE YANILDIM VE GOOGLE DE REKLAMLARI ÇIKAN ÇEŞİTLİ VE İDDİALI HERBALİST VE DOKTORLARA BAŞVURARAK HÜCRANA UĞRADIM.1 AYLIK KÜRÜ BİLE 1700 LİRAYA VERDİLER AMA HİÇ FAYDA VERMEDİLER.AÇIKÇA DOLANDIRILDIK.ZAMAN KAYBETTİK, HÜSRANA UĞRADIK.

ÇOK ŞÜKÜR Kİ ÇABUK UYANDIM VE SİZ ATABAY BEY İLE TANIŞTIM, İLAÇLARINIZI KULLANDIK VE ÖLÜMDEN KURTULDU KARDEŞİM. MİNNETTARIZ SİZE.
En derin sevgi ve saygılarımla ALLAH RAZI OLSUN.                  
DENİZLİ/ BULDAN İLÇESİ-GENÇ A.Ş 

 

TIBBİ TEDAVİLERLE BEYİN TÜMÖRLERİNİN ÇÖZÜMÜ,
MAALESEF YOKTUR.AŞAĞIDA BİR HASTA YAKINININ MAİLİ:

 
----- Original Message -----
From: g_kara
Sent: Thursday, January 08, 2009 12:14 AM
Subject: ACIL!!!! BEYIN TUMORU 4. DERECE
 

SAYIN ATABAY GÜVELOĞLU, 
BENİM ABİMDE 4. DERECE BEYİN TÜMÖRÜ VAR. KENDİSİ HENÜZ 38 YASINDA VE ÇOK ÜZÜLÜYORUM. 3 SENE ÖNCE BAYILMASININ ÜZERİNE ÇEKİLEN MR DA İYİ HUYLU BEYİN TÜMÖRÜ SAPTANDI VE DOKTORLAR TARAFINDAN CERRAHI MÜDAHALE GEREK GÖRÜLMEDEN TAKİBE ALINDI . FAKAT TÜMÖR 1.5 SENE İÇERİSİNDE HİÇBİR DEĞİŞİM GÖSTERMEZKEN  BİRKAÇ AY İÇİNDE 4. DERECE KOTU HUYLU TÜMÖRE DONUŞTU VE HEMEN AMELİYATA ALINDI, AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ, RADYOTERAPİ VE KEMOTERAPİ GÖRDÜ. 8 AY İÇİNDE ÇOK TOPARLANDI. ANCAK 3 AY ÖNCE BEYNİNDE FARKLI BİR BÖLGEDE YİNE 4. DERECE BAŞKA BİR KOTU HUYLU TÜMÖR OLUŞTU, TAM TOPARLANMIŞKEN TEKRAR KEMOTERAPİYE BAŞLANDI AMA BU KEZ MAALESEF İSE YARAMADI VE TÜMÖR BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ.
 
ŞUANDA ABIM 3 HAFTADIR HEP YATAKTA YATIYOR. BELKİ GÖRMÜŞ OLDUĞU KEMOTERAPİ İLAÇLARI YÜZÜNDEN, BELKİ DE BEYNİNDE OLUŞAN YENİ TÜMÖR YÜZÜNDEN ÇOK HALSIZLIK ÇEKİYOR, BAZEN UYUYOR, BAZEN UYANIK, ÇOK UZUN OLMAMAKLA BİRLİKTE KONUŞABİLİYOR, YEMEĞİNİ KENDİ YİYEBİLİYOR, ANCAK TUVALETE KALKIP GİDEMİYOR, HEP YATAKTA YATIYOR. SÜREKLİ YATMA SURECİ 3 HAFTADIR DEVAM EDİYOR VE ABIMI BÖYLE GÖRMEYE DAYANAMIYORUM, DAHA ÇOK GENÇ VE BİR MUCİZEYE İHTİYACIMIZ VAR.
 
BU KONUDA SİZDEN ÖNCELİKLE BİLGİ İSTİYORUM. 4. DERECE KOTU HUYLU BEYİN TÜMÖRLERİ BİTKİSEL TEDAVİYE CEVAP VERİYOR MU, TEDAVİSİ MÜMKÜN MU? EĞER TEDAVİ MÜMKÜNSE NE KADAR SÜRECEK VE HANGİ BİTKİLER KULLANILACAK? BİZİM BU NOKTADA GERÇEKTEN BIR MUCİZEYE İHTİYACIMIZ VAR VE ABIMI TEKRAR KAZANMAK İSTİYORUZ, BU MÜMKÜN MU?
 
BENİ EN KISA SUREDE BİLGİLENDİRİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM
 
SAYGILARIMLA 
G. KARA

NOT:Bu hastaya, ağır vaka olduğu için maalesef bitkisel ilaç verilememiştir. Mail sahibi mailden bir ay sonra, hastalarının öldüğünü söylemiştir...

TIBBİ TEDAVİLER KANSERDE TAMAMEN YETERSİZ KALIYOR.İŞTE BAŞKA BİR ÖRNEK MEKTUP AŞAĞIDADIR:

----- Original Message -----
Sent: Saturday, October 31, 2009 11:29 AM
Subject: lütfen okuyun beyin tümörü
 
Merhaba hocam
Bizim 34 yaşında bir hastamız var.Kendisi 2007 yılında koluna gelen kasılmalar sebebiyle doktora başvurdu.Yapılan tetkiklerde ilk önce bir sonuca varılamadı fakat bir sene sonra beyinde görülen belirsiz lezyonunun tümör olduğu anlaşıldı ve 2008 Haziran ayında hastamız ameliyat oldu.Ameliyattan sonraki bir senelik süreçte radyoterapi ve kemoterapi gördü.Fakat ameliyattan tam bir sene sonra tümör nüksetti ve bundan yaklaşık bir ay sonra da hastamız konuşamamaya ve yürüyememeye başladı.Doktorlar artık tıbbın yetersiz kalacağını söylüyorlar.Bizim sizden ricamız bu hastalığa karsı bitkisel olarak bi çözüm var mı bu konuda bize yardımcı olabilir misiniz?
NOT:Tümörün türü oligodendroglioma grade 3
Şimdiden çok teşekkür ederiz.
Saygılarımla Ahmet Can


GÜVELOĞLU'NUN YANITI:
 
Merhaba Sayın Can,
Geçmiş olsun.Ameliyattan hemen sonra ilaçlarımız uygulanmış olsa idi tamamen temizler ve bir daha da nüks etmezdi.Tıbbın kanserdeki acizliğini gördünüz işte..
Bu aşamaların artık geri dönüşümü olmaz.Yardımcı olamadığım için üzgünüm.Allah sabır ve şifa versin.
Selamlar.
Atabay Güveloğlu

Kanser Sayfası

Atabay Güveloğlu'nun bitkisel kanser reçeteleri ile hayatı kurtulan yüzlerce insandan bir kaç örnek için tıklayınız

Bize Ulaşmak İçin Tıklayın..


 

.