"Her sabah bir kaşık bal yemeyi ihmal etmeyin..."  Lokman Hekim sözü

 
 


 

 
 

KAFKAS ARISI VE ÖZELLİKLERİ

Kafkas Arısı :
Kafkas arısının (Apis mellifera Caucasica) ana yurdu Kafkasların dağlık bölgesidir. Kafkasların alçak
ovalarında sarı abdomen halkalı olan Apis mellifera Remipes alanlarına kadar değişik lokal formları
bulunmakla birlikte bizi ilgilendiren, dağ arısı da denen yüksek rakımlı bölgelerin uzun ve karlı kışına
adapte olmuş siyah renkli arılardır.

 Dış Görünüşü: (Morfolojik Özellikleri)
Diğer arılardan daha iridirler. Gözden çıkan isçi arıların ağırlıkları 70 - 80 mg.dır. Kitin esmer
renktedir. Geçit formlarının ilk abdomen halkasındaki iki adet kahverengi leke bulunur.
Dağlık yöre Kafkaslarının tüm abdomen halkaları siyahtır. Kıllarda gri renk baskındır. Erkeklerin
thoraksları siyahtır. Ari ırkları içinde en uzun dilli olanıdır. Uzun dilleri sayesinde derin tüplü
çiçeklerden de nektar toplayabilirler. Dil uzunlukları 6.6 - 7.25 mm. dır. Ortalama 7.09 mm
Cubital indeks 2.16 ile normaldir.

 Koloni Davranışları: (Fizyolojik Özellikleri)
İyi bir yavru yetiştiricisidir. Kuvvetli koloniler teşkil eder. Kıştan zayıf çıkar, ilkbahar basında
gelişme çok erken baslar ve düzenli seyreder. Koloninin gelişme sürecinde ana ari bir günde
1100 - 1500 yumurta yumurtlayabilir. Gömeçler üzerinde sessizdir. Kontrol için çerçeveler
kovandan çıkarıldığı esnada bile yaptıkları islere devam eder. Uysaldır, hırçın ve sokucu değildir.
Çok düzgün gömeç yapar ve sırlar. Göz sırları koyu renklidir. Propolisi çok taşır ve kullanır. Balı
ilk önce kuluçkalığa, sonra da ballığa depolar. Güçlü bir yiyecek toplama yeteneğine sahiptir.
Fazla bal yapar ve yavru gözlerine yakın depolar. Yeni yiyecek kaynağı aramada çok basarilidir.
Zengin nektar kaynaklarını çok iyi değerlendirir. Kıt kaynaklardan da en ekonomik yararı sağlar.
Yağmacılık eğilimleri fazladır. Doğal oğul verme eğilimleri zayıftır. Araştırmalar normal
şartlardaki kolonilerin % 13 ünün oğul verdiğini göstermiştir. Doğal habitatlarında ağır ve
uzun kış şartlarında üstün kışlama yeteneğine sahiptir. Sonbaharda küçük bir delik hariç, uçuş
deliğinin diğer kısımlarını propolis perdesi ile kapatır. Yiyecek depolarını çok iyi korur ve tutumlu
kullanır. Sayılan bu özellikleri ile Dağ arısı olarak da adlandırılan Kafkas arıları, kişi soğuk
ve karlı iklimlerde basarili, dünyadaki iki önemli ari ırkından birisidir.
Kafkas arısı, ABD’nin kuzey eyaletlerinde, Kanada’da, Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerinde,
Rusya’nin hemen her yerinde, Çin’de, Mançurya ve Moğolistan’da, Orta Asya Cumhuriyetlerinde
ve soğuk iklime sahip diğer bazı ülkelerde basari ile kullanılan en önemli arı ırkıdır.

·Kafkas Arısının Kuzeydoğu Anadolu Bölgesindeki Mevcut Durumu
Gezginci Aricilik başlamadan önce Ardahan, Artvin, Kars ve bazı çevre illerde Kafkas arısı saf
olarak bulunuyordu. Çünkü doğal coğrafya Kafkas arılarının saf olarak kalabilmesini sağlıyordu.
1950’li yıllarda gezginci arıcılığın başlaması ile bu illere çevre bölgelerden gelen farklı ırktan Suriye
arısı, Iran arısı, Anadolu arısı ve Muğla arısı gibi arılar Kafkas arısını melezleşmişlerdir. Artık bu
illerde Kafkas arısı saf olarak bulunmamaktadır. Saf Kafkas arısı 1983 yılında Ardahan’ın
Posof ilçesi dolaylarında bulunabilmişken, bugün Posof ve çevresinin de melezlendiği
görülmektedir. Zaman zaman Artvin-Zeytinlik , bölgesinde, bazen de Posof’ta konaklayan
(ve melezlenmiş olan) Ardahan Aricilik Üretme İstasyonu kolonileri ile 1999 yılında başka
bölgelerden getirilerek Ardahan köylülerine dağıtılan 1550 koloni bu melezlenmeyi tetiklemiştir.
Ayrıca Akdeniz Bölgesinden gelerek Ardahan’da konaklayan bir ana ari üretim isletmesi de,
tüm bölgeye ana arılar satarak melezlenmeyi daha da hızlandırmıştır.
Kafkas arısının bulunduğu bu bölgenin çevresindeki Iran, Ermenistan, Suriye ve Anadolu arılarının
tamamı sari abdomen halkalı arılardır. Siyah renkli Kafkas arısı, çevreden gelen sari renkli
kolonilerle melezlendiğinde, Kafkas koloniler de sari renkli isçi arılar ortaya çıkmaktadır.
Böylece melezlenme kolayca görülebilmektedir.

·Camili Havzası’nda Saf Kafkas Irki Ari Varlığının Belirlenmesi
Artvin ilinin Borçka ilçesi Camili Havzası’ndaki tüm kolonilerin saf Kafkas olarak kalabildiği, 1998 ve
daha sonraki yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarla belirlenmiştir.

Kafkas arısının kıymetini bilirsek balımız bol olacaktır...
 

 

 

 

 
 

Kafkas arısının diğer özellikleri :

 • Kafkas arısı (apis mellifera caucasica) çok uysal,çalışkan ve şiddetli soğuğa dirençli olma gibi
  üstün ırk özellikleri vardır.

 • Hortumları diğer arı cinslerinden uzundur. dil uzunlukları (7,5 mm)

 • Sık sık oğul verme eğilimine girmemeleri bu irkin üstün nitelikleri arasındadır.

 • Yavru verimleri yüksektir ve kuvvetli aileler meydana getirirler. En kuvvetli oldukları devre yaz ortasıdır.

 • Çok uslu olmalarına rağmen, dışardan gelen yağmacı arı yada diğer zararlılara karsı kovanlarını
  oldukça iyi korurlar.

 • Kitin rengi koyudur genelde gri kurşuni renktedirler,

 • Kafkas arısı sıcak iklimi pek sevmez ve 35 santigrat derecenin üzerindeki hava sıcaklığında ölebilir ve kovandan dışarı çıkmak istemez..Soğuk iklim arısı olduğundan dolayı kışın kovana soğuk girmesini önlemek için delikleri sıvamak amacı ile kovana bol miktarda
  propolis taşır.Ancak sıcak iklimde çalıştığında kovan içine ve gereksiz yerlere bunları bulaştırır.

 

 
 

 
 


BİR GAZETE HABERİ
Kafkas arısının neslinin korunması için proje başlatıldı

Ahmet KÜLEKÇİ

Dünyada sadece Türkiye ile Gürcistan sınır hattında yaşayan ve nesli tükenmeye başlayan, ekonomik değeri yüksek, uzun borulu, her çiçekten bal alabilen saf Kafkas arısı için harekete geçildi.

Saf Kafkas Arısı Projesi'ni yürüten Karadeniz Ekonomik İşbirliği İş Konseyi (KEİK) dönem başkanı ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Gökyiğit, Türkiye'de nesli tükenmiş Kafkas arısının yalnız Macahel'de kaldığı sadece burada üretilebilir olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Kafkas arısının, her havada uçabilen, çalışkan, çok verimli ve agresif olmayan bir arı cinsi olduğunu belirten Nihat Gökyiğit, "Düzenlediğimiz kurslar ve eğitim sonunda bir arıcı, mevsiminde 1500-2000 ana arı üretebiliyor. Bir arının fiyatı ise 10 dolar. Bölgenin Türkiye tarafında yaşayan insanlar artık fakirlikten kurtulmaya ve evlerini pansiyonculuk için tamir etmeye başladılar" şeklinde konuştu.

Nihat Gökyiğit, mikroskop altında çiftleştirme çalışmaları yapıldığını, hedeflerinin süper saf Kafkas arısı elde etmek olduğunu kaydederek, en çalışkan ana kraliçe arı üretiminden sonra bu türün bütün Türkiye ve dünyaya sunulacağını söyledi.

Aynı merkezde arı sütü ve polen üretim çalışmalarının da devam ettiğini belirten Gökyiğit, arıların zaten sınır dinlemediğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bölge sınırın her iki tarafında kaldığı için korunmuş. Şimdi de Gürcistan sınırı olarak duruyor. Bu bölgeye giriş çıkış yasak olduğu için biyolojik ve kültür zenginliği bozulmamış aynen kalmış."

Saf Kafkas Arısı Projesi'ne destek verdiklerini açıklayan Gürcistan'a bağlı Acara Özerk Cumhuriyeti Yüksek Şura Başkanı Arslan Abaşidze, projenin başarılı olması halinde hem bölge insanının ekonomik açıdan önemli bir gelir kazanmış olacağını, hem de bu ürünün dünyada tanıtımı açısından yeni olanaklar ortaya çıkacağını söyledi.

KARADENİZ (Trabzon) Sayı: 7310
 

Kafkas arısının kıymetini bilirsek balımız bol olacaktır...

 
 
 

         ARICILIK YÖNETMELİĞİ